Välkommen åter till Ventab

Ja, faktum är att återkommande kunder svarar för uppskattningsvis 80 procent av vår verksamhet. Och det gäller såväl ventilation som byggnadsautomation och service.

Inom dessa områden har vi kämpat oss fram till en marknadsledande plats i Göteborgsregionen, där kundernas förtroende idag ger oss en årsomsättning som överstiger 160 MSEK.

Säkert är detta ett resultat av, att vi som obunden entreprenör, kan samarbeta obehindrat med alla kvalitetsaktörer i vår bransch. Samt att våra låga overhead-kostnader inte hindrar oss från att vara flexibelt lyhörda för nya krav och önskemål som kan uppträda under arbetets gång. Och ändå bli färdiga i tid!

Närhelst du har behov av ventilation eller fastighetsautomation är du välkommen till oss på Ventab. Vårt självklara mål är att arbeta så att också du blir en av dem som vill komma tillbaka till Ventab. Igen och igen.